Styrelsearbete

Styrelsearbete

 

Här försöker vi samla information och material som underlättar arbetet i styrelsen.

 

Nästa styrelsemöte:

Uppdatering femårsplan

Planerat underhåll på banan, tre år

Nätverksträff för företagen i april

Plan arbete med skjutbås

mailadresser knutna till vår domän?

 

Aktuella frågor/arbeten

Samla in fakta kring ljuddämpning av skjutbås

 

Avklarade frågor/arbeten

Förhandsbesked LST?

Grovplanering installation elektronisk markering

Aktivitetsprogram 2016

Prislista 2016

Planering årsmöte

Beslut reavinstskatt fond.

Beslut reklamskatt/skattebefrielse inkomna pengar sponsorer

Preliminärt årsbokslut, uppföljning mot budget

Beslut budget 2016

Årsbokslut

Hur gör vi med reavinstskatten på fonden, möjlighet att undvika skattskyldigheten?

Hur får vi ned sponsringsbeloppen till under gränsen för reklamskatt?

Skriva mer information om föreningen till hemsidan, vilka?

Årsavslut styrelsen samt planering årsmöte och budget/verksamhet 2016

Inga pengar till vapen för vänsterskyttar

Vår verksamhet passar inte för bidrag från Arvsfonden

Ansökan Stena 2015 skickad med samma förfrågan som 2014, Avslag även 2015

Ansökan skickad till LST Älgvårdsfonden för markeringssystem och skjutbås

Markköpet genomfört, lagfart utfärda i oktober

Skjutvallen älg renoverad

Inskjutningsbanan har fått ny gata och vall

Väl genomförd och uppskattad skyttedag

Besök skjutbanor, växjö, Älghult och Vetlanda.