Jägarexamen

Att tänka på inför Jägarexamenprov vid Åseda jaktvårdsförening

Tillfällen och anmälning 2018

Vid följande tillfällen planeras teori- och praktiska prov:

Måndag 19/3 Teoriprov jägarexamen kl. 18.30, platser kvar

Tisdag 20/3 Teoriprov jägarexamen. kl 18.30, platser kvar

Tisdag 27/3 Teoriprov jägarexamen. Kl 18.30, platser kvar

Tisdag 03/4 Teoriprov jägarexamen. Kl 18.30, platser kvar

Lördag 12/5 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 08.00, platser kvar

Söndag 13/5 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 08.00, platser kvar

Lördag 26/5 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 08.00, platser kvar

Söndag 27/5 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 08.00, platser kvar

Torsdag 31/5 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen 17.30, platser kvar

Torsdag 07/6 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen 17.30, platser kvar

Torsdag 02/8 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen 17.30, platser kvar

Torsdag 09/8 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen 17.30, platser kvar

 

Tänk på att anmäla dig i god tid innan provet, för att vi ska kunna planera bemanningen. Vi reserverar oss också för att ställa in datum med för få anmälningar, samt att vi har ett tak för hur många prov vi kan genomföra på en dag. Glöm heller inte att läsa på resten av texten på denna sidan, för bästa resultat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågor eller bokningar utöver ovanstående tider?

Kontakta Bengt-Göran Bruzell

Mobil: 0708416760

 

Kolla hur provet går till!

I nedanstående fil kan du enkelt se hur de praktiska proven går till, vad som händer om du missar något moment, samt få en uppfattning om vad provet kostar!

Flödesschema jägarexamen

 

Studiecirkel?

Självklara valet för dig som vill läsa jägarexamen tillsammans med andra är att gå en studecirkel hos Studiefrämjandet. Studiefrämjandet är det enda studieförbundet som håller sina kurser lokalt och gynnar föreningen!

Föranmälan kan göras på länken : http://www.studieframjandet.se/Kurs/uppvidinge/J%C3%A4garexamen-J%C3%A4garskolan-komplett-%C3%85seda-intresseanm/609045/

 

TEORIPROVET

Passfoto för Jägarexamenbeviset

ID-kort eller körkort

200 kronor i kontanter för teoriprovet

 

PRAKTISKAPROVET

Kläder efter väderlek, en del prov görs utomhus

Bra tåliga skor som tål väta/kyla

Matpaket då det kan bli långa dagar

Legitimation

Jägarexamenbeviset, första gången tar du med ett giltigt passfoto.

1000-1500 kronor i kontanter för dom praktiska proven

Det är viktigt att du kommer väl förberedd till proven. Det gäller såväl för den teoretiska delen som för den praktiska delen, som förrutom skytte även innefattar avståndsbedömning samt säker vapenhantering.

 

VIKTIGT!

Brister dina kunskaper i säker vapenhantering (gäller både hagel och kulvapen) kommer provledaren inte tillåta dig att fortsätta med provet och be dig återkomma vid ett senare tillfälle.

 

VAD KOSTAR DET ATT GÖRA JÄGAREXAMENSPROV?

Provavgifterna betalas till provledaren vid provtillfället.

 

Teoretiskt Prov: 250 kr

Grundprov Kulgevär: 200 kr

Hagelgevärsprov: 400 kr

Omprov av ett underkänt moment i grundprov kulgevär eller hagelgevärsprov: 100 kr

Praktiskt Högviltprov: 200 –300 kr 
beroende på hur många serier provtagaren måste skjuta vid provtillfället.

Ammunitionskostnad tillkommer.

 
 
 
 
 

 

Det praktiska grundprovet/kulgevär innehåller följande moment:

1. Säker kulgevärshantering

2. Precisionsskjutning

 

Säker kulgevärshantering

Vid säker kulgevärshantering ska provtagarens förmåga att säkert hantera sitt kulgevär prövas på två sätt.

Speciell kulgevärshantering, där provtagaren får utföra vissa handlingar med ett kulgevär, då vapenhanteringen kontrolleras och bedöms i detalj enligt ett särskilt program.

 

Allmän kulgevärshantering, där provtagarens vapenhantering kontrolleras och bedöms allmänt i samband med att momentet precisionsskjutning genomförs.

Föra att godkännas måste provtagarens vapenhantering vara helt korrekt och vapenvanan i övrigt godtagbar.

 

Om provtagren underkänts i speciell kulgevärshantering eller underkänts i precisionsskjutning på grund av uppenbart undermålig vapenhantering, ska kulgevärsprovet avbrytas. Omprov måste i sådant fall göras av hela grundprov/kulgevär.

 

Precisionsskjutning

I precisionsskjutning ska provtagarens förmåga att skjuta två väl sammanhållna träffbilder om fyra skott vardera prövas. Den första träffbilden ska provtagaren skjuta från skjutstol och den andra med jägarmässigt stöd. Skjutavstånd ska vara 80 meter.

För att bli godkänd krävs att kulhålen i respektive serie täcks helt av cirkelrunda träffbildsmallar.

 

Serie skjuten från skjutstolen får ha högst 12 cm spridning.

Serie skjuten med jägarmässingt stöd får ha högst 17 cm spridning.

Om bara den ena serien är godkänd, ska delprovet underkännas.

 

Det praktiska hagelgevärsprovet innehåller följande moment.

 

1. Säker hagelgevärshantering

2. Avståndsbedömning

3. Lerduveskjutning

4. Skjutning mot markmål

Momenten 1 och 2 får utföras som ett enda moment – Kombinationsprov.

 

För att bli godkänd ska provtagaren godkännas i samtliga moment.

 

Säker hagelgevärshantering

Vid Säker hagelgevärshantering ska provtagarens förmåga att hantera sitt hagelgevär säkert prövas på två sätt:

Speciell hagelgevärshantering, där provtagaren ska utföra vissa handlingar med ett hagelgevär på en särskild provplats. Vapenhanteringen kontrolleras och bedöms därvid i detalj enligt ett särskilt program.

Allmän hagelgevärshantering,där provtagarens vapenhantering ska kontrolleras och bedömas allmänt i samband med att Avståndsbedömning, Lerduveskjutning och Skjutning mot markmål genomförs.

För att kunna godkännas måste provtagarens vapenhantering vara helt korrekt och vapenvanan i övrigt godtagbar.

Vid Avståndsbedömning ska provtagarens förmåga att bedöma om ett mål är inom eller utom hagelhåll prövas.

 

Avståndsbedömning

Sammanlagt fem viltfigurer (däggdjur) av falltyp ska visas samt en fågelsiluett mot fri himmel. Provtagaren ska markera ett skott med geväret mot de figurer han anser vara inom hagelhåll.

För att kunna godkännas krävs att provtagaren inte markerar skott mot något av målen utom skotthåll och att han markerar skott mot samtliga mål inom skotthåll.

 

Vid Kombinationsprov ska provtagaren förflytta sig efter en markerad stig, utefter vilken förekommer vissa hinder och där provtagaren på sex platser ges möjlighet att markera skott med sitt gevär mot viltfigurer.

 

För att kunna godkännas krävs att provtagaren uppfyllt samma krav som gäller för Säker vapenhantering och Avståndsbedömning.

 

Lerduveskjutning

Vid Lerduveskjutning ska provtagaren skjuta mot sex lerduvor som kastas rakt ut och bort från en plats omedelbart intill provtagaren – frånskott. Provtagaren får ladda och avlossa två skott mot varje duva.

Minst fyra träffade duvor krävs för godkänt prov.

Provet får ej utföras med fast anläggning.Kolvkam skall hållas i höjd med armhålan när duvan kallas fram och bössan får ej lyftas förrän duvan är synlig.

 

Skjutning mot markmål

Vid Skjutning mot markmål ska provtagaren skjuta mot ett vänstergående och ett högergående markmål på 20 meters avstånd – sidskott. Provtagaren får ladda och avlossa två skott per löp.

 

Båda målen ska träffas för att provet ska vara godkänt. Som träff räknas minst åtta hagel (US nr 7, 2,5 mm -US nr 7,5, 2,4 mm) inom träffområdet (Ø 9 cm, placerat över lung-hjärtområdet) för har- och rävfigur, eller 28 hagel inom träffområdet (Ø 18 cm. placerat över lung-hjärtområdet) för rådjursfigur.

 

Vad händer om jag blir underkänd?

Den som helt eller delvis underkänts i prov har rätt att avlägga nytt prov.

Omprov av helt underkänt prov eller på grund av fusk eller uppenbart undermålig vapenhantering avbrutet prov, får inte göras samma dag.

Om endast ett av momenten Avståndsbedömning, Lerduveskjutning eller Skjutning mot markmål i hagelgevärsprovet underkänts, får enligt provledarens bestämmande högst två omprov av det underkända momentet göras samma dag. Vid omprov ska provledaren se till att viss tid förflyter mellan varje försök. Motsvarande gäller om momentet Precisionsskjutning i Praktiskt grundprov/kulgevär underkänts

 

 

Praktiskt högviltprov/kulgevär

Det praktiska högviltprovet/kulgevär ska vara utformat som respektive jägarorganinsations älgskytteprov och innehålla:

Skjutning mot stillastående figur

Skjutning mot löpande älgfigur

Provtagaren ska avlägga provet inför förordnad provledare för jägarexamen på godkänd älgskyttebana.

 

Vid provtillfället får provtagaren maximalt skjuta 9 st. 4-skottsserier på älgbanan. Av dessa 9 serier måste minst 3 serier vara godkända för att provet ska bli godkänt.

 

En 4-skottserie enligt Svenska jägareförbundets jaktskyttereglemente innebär att man skjuter förstaskottet mot stillastående älgfigur som startar i skottet varvid det andra skottet skjuts mot löpande figur.En serie omfattar ett vänster- och ett högerlopp. Godkänf serie enligt Svenska jägareförbundets jaktskyttereglemente innebär att samtliga 4 skott ska vara placerade inom träffområdet på älgfiguren.

 

Omprov av underkänt prov

Den som helt eller delvis underkänts i prov har rätt att avlägga nytt prov.

Omprov av helt underkänt prov eller på grund av fusk eller uppenbart undermålig vapenhantering avbrutet prov, får inte göras samma dag.

Om endast ett av momenten avståndsbedömmning, lerduveskjutning eller skjutning mot markmål i hagelgevärsprovet underkänts, får enligt provledarens bestämmande högst två omprov av de underkända momenten göras samma dag. Vid omprov ska provledaren se till att viss tid förflyter mellan varja försök.Motsvarande gäller om momentet precisionsskutning i praktiskt grundprov/kulgevär underkänts.