Styrelsearbete

Styrelsearbete


Här försöker vi samla information och material som underlättar arbetet i styrelsen.


Nästa styrelsemöte:

Avståndsbedömning

Skjutledare och säkerhet

Vapeninköp

Grisbanan!!!

Tak dass

Tak kastare


Aktuella frågor/arbeten

Plan arbete med skjutbås och fällor

Altan


Vasken

Uppdatering femårsplan

Planerat underhåll på banan, tre år

mailadresser knutna till vår domän?


Avklarade frågor/arbeten

Samla in fakta kring ljuddämpning av skjutbås


Förhandsbesked LST?

Grovplanering installation elektronisk markering

Aktivitetsprogram 2016

Prislista 2016

Planering årsmöte

Beslut reavinstskatt fond.

Beslut reklamskatt/skattebefrielse inkomna pengar sponsorer

Preliminärt årsbokslut, uppföljning mot budget

Beslut budget 2016

Årsbokslut

Hur gör vi med reavinstskatten på fonden, möjlighet att undvika skattskyldigheten?

Hur får vi ned sponsringsbeloppen till under gränsen för reklamskatt?

Skriva mer information om föreningen till hemsidan, vilka?

Årsavslut styrelsen samt planering årsmöte och budget/verksamhet 2016

Inga pengar till vapen för vänsterskyttar

Vår verksamhet passar inte för bidrag från Arvsfonden

Ansökan Stena 2015 skickad med samma förfrågan som 2014, Avslag även 2015

Ansökan skickad till LST Älgvårdsfonden för markeringssystem och skjutbås

Markköpet genomfört, lagfart utfärda i oktober

Skjutvallen älg renoverad

Inskjutningsbanan har fått ny gata och vall

Väl genomförd och uppskattad skyttedag

Besök skjutbanor, växjö, Älghult och Vetlanda.