Jägarexamen

Att tänka på inför Jägarexamenprov vid Åseda jaktvårdsförening

Tillfällen och anmälning 2024


Fyll i formuläret för anmälan, eller mer information!

Vid följande tillfällen planeras teori- och praktiska prov:
2024-04-12     Fredag         Teoriprov 18.00, prel. Norraby

2024-04-14       Söndag      Praktiska prov 08.00

2024-05-14       Tisdag        Teoretiska och praktiska prov 17.00-20.00

2024-05-21       Tisdag           Teoretiska och praktiska prov 17.00-20.00

2024-05-28        Tisdag         Teoretiska och praktiska prov 17.00-20.00

2024-06-04         Tisdag        Teoretiska och praktiska prov 17.00-20.00

2024-07-09         Tisdag        Teoriprov 18.00, prel. Norraby

2024-07-11         Torsdag       Praktiska prov 08.00

2024-08-06          Tisdag        Teoriprov 18.00, prel. Norraby

2024-08-08         Torsdag       Praktiska prov 08.00

2024-08-14         Onsdag       Teoretiska och praktiska prov 17.00-20.00

2024-08-28        Onsdag        Teoretiska och praktiska prov 17.00-20.00

2024-09-13        Fredag         Teoriprov 18.00, prel. Norraby

2024-09-15        Söndag        Praktiska prov 08.00Tänk på att anmäla dig i god tid innan provet, för att vi ska kunna planera bemanningen. Vi reserverar oss också för att ställa in datum med för få anmälningar, samt att vi har ett tak för hur många prov vi kan genomföra på en dag. Glöm heller inte att läsa på resten av texten på denna sidan, för bästa resultat!

Notera att det nya digitala teoriprovet gäller, så läs vidare på nedanstående länk och testa så att din utrustning fungerar med provappen!

För dig som ska avlägga jägarexamens teoriprov - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)  

 
 
 
 
 
 

Frågor eller bokningar utöver ovanstående tider?


Kontakta Thomas Josefson


Mobil: 0704447890
Kolla hur provet går till!


I nedanstående fil kan du enkelt se hur de praktiska proven går till, vad som händer om du missar något moment, samt få en uppfattning om vad provet kostar!


Flödesschema jägarexamen
Läs på vad som förväntas vid de olika stationerna!

Vid varje station finns en instruktion som skall läsas, här finns instruktionerna samlade och det är klokt att läsa igenom några gånger innan och samla på sig eventuella frågor redan innan provtillfället, men glöm inte för den skull att läsa en sista gång på skylten vid respektive station!


Studiecirkel?


För den som vill gå en studiecirkel samarbetar Svenska jägareförbundet med studiefrämjandet. 


Kortkurs?


Har du inte tid att gå en hel studiecirkel finns möjligheten till intensivutbildning där du läser in teorin i förväg och får några dygn med god mat och proffsig utbildning av duktiga skytteinstruktörer. Titta in på välrenommerade asaherrgard.se.


TEORIPROVET


Passfoto för Jägarexamenbeviset


ID-kort eller körkort


500 kronor för teoriprovet. Betalning via SWISH
PRAKTISKAPROVET


Kläder efter väderlek, en del prov görs utomhus


Bra tåliga skor som tål väta/kyla


Matpaket då det kan bli långa dagar


Legitimation


Jägarexamenbeviset, första gången tar du med ett giltigt passfoto.


1000-1500 kronor för dom praktiska proven. Betalning via SWISH


Det är viktigt att du kommer väl förberedd till proven. Det gäller såväl för den teoretiska delen som för den praktiska delen, som förrutom skytte även innefattar avståndsbedömning samt säker vapenhantering.
VIKTIGT!


Brister dina kunskaper i säker vapenhantering (gäller både hagel och kulvapen) kommer provledaren inte tillåta dig att fortsätta med provet och be dig återkomma vid ett senare tillfälle.
VAD KOSTAR DET ATT GÖRA JÄGAREXAMENSPROV?


Provavgifterna betalas till provledaren vid provtillfället.
Teoretiskt Prov: 500kr


Grundprov Kulgevär: 200 kr


Praktiskt högviltprov 200-300 kr


Hagelgevärsprov: 400 kr


Omprov av ett underkänt moment i grundprov kulgevär eller hagelgevärsprov: 100 kr


Praktiskt Högviltprov: 200 –300 kr 
beroende på hur många serier provtagaren måste skjuta vid provtillfället.


Ammunitionskostnad tillkommer med 350-1000 kr.


Det praktiska grundprovet/kulgevär innehåller följande moment:

1. Säker kulgevärshantering

2. Precisionsskjutning


Säker kulgevärshantering

Vid säker kulgevärshantering ska provtagarens förmåga att säkert hantera sitt kulgevär prövas på två sätt.

Speciell kulgevärshantering, där provtagaren får utföra vissa handlingar med ett kulgevär, då vapenhanteringen kontrolleras och bedöms i detalj enligt ett särskilt program.


Allmän kulgevärshantering, där provtagarens vapenhantering kontrolleras och bedöms allmänt i samband med att momentet precisionsskjutning genomförs.

Föra att godkännas måste provtagarens vapenhantering vara helt korrekt och vapenvanan i övrigt godtagbar.


Om provtagren underkänts i speciell kulgevärshantering eller underkänts i precisionsskjutning på grund av uppenbart undermålig vapenhantering, ska kulgevärsprovet avbrytas. Omprov måste i sådant fall göras av hela grundprov/kulgevär.


 Precisionsskjutning

I precisionsskjutning ska provtagarens förmåga att skjuta två väl sammanhållna träffbilder om fyra skott vardera prövas. Den första träffbilden ska provtagaren skjuta från skjutstol och den andra med jägarmässigt stöd. Skjutavstånd ska vara 80 meter.

För att bli godkänd krävs att kulhålen i respektive serie täcks helt av cirkelrunda träffbildsmallar.


Serie skjuten från skjutstolen får ha högst 12 cm spridning.

Serie skjuten med jägarmässingt stöd får ha högst 17 cm spridning.

Om bara den ena serien är godkänd, ska delprovet underkännas.


Det praktiska hagelgevärsprovet innehåller följande moment.


1. Säker hagelgevärshantering

2. Avståndsbedömning

3. Lerduveskjutning

4. Skjutning mot markmål

Momenten 1 och 2 får utföras som ett enda moment – Kombinationsprov.


För att bli godkänd ska provtagaren godkännas i samtliga moment.


Säker hagelgevärshantering

Vid Säker hagelgevärshantering ska provtagarens förmåga att hantera sitt hagelgevär säkert prövas på två sätt:

Speciell hagelgevärshantering, där provtagaren ska utföra vissa handlingar med ett hagelgevär på en särskild provplats. Vapenhanteringen kontrolleras och bedöms därvid i detalj enligt ett särskilt program.

Allmän hagelgevärshantering,där provtagarens vapenhantering ska kontrolleras och bedömas allmänt i samband med att Avståndsbedömning, Lerduveskjutning och Skjutning mot markmål genomförs.

För att kunna godkännas måste provtagarens vapenhantering vara helt korrekt och vapenvanan i övrigt godtagbar.

Vid Avståndsbedömning ska provtagarens förmåga att bedöma om ett mål är inom eller utom hagelhåll prövas.


Avståndsbedömning

Sammanlagt fem viltfigurer (däggdjur) av falltyp ska visas samt en fågelsiluett mot fri himmel. Provtagaren ska markera ett skott med geväret mot de figurer han anser vara inom hagelhåll.

För att kunna godkännas krävs att provtagaren inte markerar skott mot något av målen utom skotthåll och att han markerar skott mot samtliga mål inom skotthåll.


Vid Kombinationsprov ska provtagaren förflytta sig efter en markerad stig, utefter vilken förekommer vissa hinder och där provtagaren på sex platser ges möjlighet att markera skott med sitt gevär mot viltfigurer.


För att kunna godkännas krävs att provtagaren uppfyllt samma krav som gäller för Säker vapenhantering och Avståndsbedömning.


Lerduveskjutning

Vid Lerduveskjutning ska provtagaren skjuta mot sex lerduvor som kastas rakt ut och bort från en plats omedelbart intill provtagaren – frånskott. Provtagaren får ladda och avlossa två skott mot varje duva.

Minst fyra träffade duvor krävs för godkänt prov.

Provet får ej utföras med fast anläggning.Kolvkam skall hållas i höjd med armhålan när duvan kallas fram och bössan får ej lyftas förrän duvan är synlig.


Skjutning mot markmål

Vid Skjutning mot markmål ska provtagaren skjuta mot ett vänstergående och ett högergående markmål på 20 meters avstånd – sidskott. Provtagaren får ladda och avlossa två skott per löp.


Båda målen ska träffas för att provet ska vara godkänt. Som träff räknas minst åtta hagel (US nr 7, 2,5 mm -US nr 7,5, 2,4 mm) inom träffområdet (Ø 9 cm, placerat över lung-hjärtområdet) för har- och rävfigur, eller 28 hagel inom träffområdet (Ø 18 cm. placerat över lung-hjärtområdet) för rådjursfigur.


Vad händer om jag blir underkänd?

Den som helt eller delvis underkänts i prov har rätt att avlägga nytt prov.

Omprov av helt underkänt prov eller på grund av fusk eller uppenbart undermålig vapenhantering avbrutet prov, får inte göras samma dag.

Om endast ett av momenten Avståndsbedömning, Lerduveskjutning eller Skjutning mot markmål i hagelgevärsprovet underkänts, får enligt provledarens bestämmande högst två omprov av det underkända momentet göras samma dag. Vid omprov ska provledaren se till att viss tid förflyter mellan varje försök. Motsvarande gäller om momentet Precisionsskjutning i Praktiskt grundprov/kulgevär underkäntsPraktiskt högviltprov/kulgevär

Det praktiska högviltprovet/kulgevär ska vara utformat som respektive jägarorganinsations älgskytteprov och innehålla:

Skjutning mot stillastående figur

Skjutning mot löpande älgfigur

Provtagaren ska avlägga provet inför förordnad provledare för jägarexamen på godkänd älgskyttebana.


Vid provtillfället får provtagaren maximalt skjuta 9 st. 4-skottsserier på älgbanan. Av dessa 9 serier måste minst 3 serier vara godkända för att provet ska bli godkänt.


En 4-skottserie enligt Svenska jägareförbundets jaktskyttereglemente innebär att man skjuter förstaskottet mot stillastående älgfigur som startar i skottet varvid det andra skottet skjuts mot löpande figur.En serie omfattar ett vänster- och ett högerlopp. Godkänf serie enligt Svenska jägareförbundets jaktskyttereglemente innebär att samtliga 4 skott ska vara placerade inom träffområdet på älgfiguren.


Omprov av underkänt prov

Den som helt eller delvis underkänts i prov har rätt att avlägga nytt prov.

Omprov av helt underkänt prov eller på grund av fusk eller uppenbart undermålig vapenhantering avbrutet prov, får inte göras samma dag.

Om endast ett av momenten avståndsbedömmning, lerduveskjutning eller skjutning mot markmål i hagelgevärsprovet underkänts, får enligt provledarens bestämmande högst två omprov av de underkända momenten göras samma dag. Vid omprov ska provledaren se till att viss tid förflyter mellan varja försök.Motsvarande gäller om momentet precisionsskutning i praktiskt grundprov/kulgevär underkänts.


Tidigare prov 2023

2023-03-23 Torsdag Teoriprov 18.00, Norraby

2023-03-30 Torsdag Teoriprov 18.00, Norraby

2023-04-06 Torsdag Teoriprov 18.00, Norraby

2023-04-23 Söndag Praktiska prov 08.00

2023-04-28 Fredag Teoriprov 17.00

2023-04-30 Söndag Praktiska prov 08.00

2023-05-02 Tisdag Teoretiska och praktiska prov 17.00-20.00

2023-05-16 Tisdag Teoretiska och praktiska prov 17.00-20.00

2023-05-18 Torsdag Teoriprov 17.00?

2023-05-20 Lördag Praktiska prov 08.00?

2023-05-23 Tisdag Teoretiska och praktiska prov 17.00-20.00

2023-08-01 Tisdag Teoriprov 17.00

2023-08-03 Torsdag Praktiska prov 08.00

2023-08-08 Tisdag Teoretiska och praktiska prov 17.00-20.00

2023-09-15 Fredag Teoriprov 17.00

2023-09-17 Söndag Praktiska prov 08.00

2023-09-19 Tisdag Teoretiska och praktiska prov 17.00-20.00Tidigare prov 2022

2022-03-11       Fredag        Teoriprov 17.00

2022-03-13       Söndag       Praktiska prov 08.00

2022-04-29       Fredag        Teoriprov 17.00

2022-05-01       Söndag       Praktiska prov 08.00

2022-05-03       Tisdag         Prov Jex 17-21

2022-05-17 Tisdag Prov Jex 17-21

2022-05-31 Tisdag Prov Jex 17-21

2022-07-05 Tisdag Prel. Inställd

2022-07-07 Torsdag Prel. inställd

2022-08-02 Tisdag Teoriprov 17.00

2022-08-04 Torsdag Praktiska prov 08.00

2022-08-23 Tisdag Prov Jex 17-21

2022-09-23 Fredag Teoriprov 17.00

2022-09-25 Söndag Praktiska prov 08.00Tidigare prov 2021

 • 2021-03-19       Fredag        Teori 09.00

  2021-03-21       Söndag       Praktiska prov 08.00

  2021-04-11       Söndag       Praktiska prov 08.00

  2021-04-23       Fredag        Teori 09.00

  2021-04-25       Söndag       Praktiska prov 08.00

  2021-05-04       Tisdag         Prov Jex 17-21

 • 2021-05-14       Fredag        Teori 09.00

  2021-05-16       Söndag       Praktiska prov 08.00

  2021-05-18       Tisdag         Prov Jex 17-21

  2021-05-30       Söndag       Praktiska prov 08.00

  2021-06-01       Tisdag         Prov Jex 17-21

 • 2021-07-06       Tisdag         Teoriprov 09.00

  2021-07-08       Torsdag      Praktiska prov 08.00

  2021-07-20       Tisdag        Teoriprov 09.00

  2021-07-22       Torsdag      Praktiska prov 08.00

  2021-08-06       Fredag        Teoriprov 09.00

  2021-08-08       Söndag       Praktiska prov 08.00

  2021-08-17       Tisdag        Praktiska prov 17-21

 • 2021-09-10       Fredag        Teoriprov 09.00

  2021-09-12       Söndag       Praktiska prov 08.00

  2021-09-21       Tisdag        Praktiska prov 17-21

  2021-11-19       Fredag        Teoriprov 09.00

  2021-11-21       Söndag       Praktiska prov 08.00


 • Tidigare prov 2020
 • Lördag 25/1 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 08.00, platser kvar
 • Söndag 26/1 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 08.00, platser kvar
 • Fredag 14/2 Teoriprov jägarexamen. kl 09.00, platser kvar
 • Lördag 15/2 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 08.00, platser kvar
 • Söndag 16/2 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 08.00, platser kvar
 • Tisdag 10/3 Teoriprov jägarexamen kl. 18.30, platser kvar
 • Fredag 13/3 Teoriprov jägarexamen. kl 09.00, platser kvar
 • Lördag 14/3 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 08.00, platser kvar
 • Söndag 15/3 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 08.00, platser kvar
 • Tisdag 24/3 Teoriprov jägarexamen kl. 18.30, platser kvar
 • Fredag 24/4 Teoriprov jägarexamen. kl 09.00, platser kvar
 • Lördag 25/4 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 08.00, platser kvar
 • Söndag 26/4 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 08.00, platser kvar
 • Torsdag 7/5 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 17.00, platser kvar
 • Torsdag 14/5 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 17.00
 • Tisdag 19/5 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 17.00, platser kvar
 • Tisdag 26/5 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 17.00, platser kvar
 • Torsdag 28/5 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 17.00, platser kvar
 • Tisdag 16/6 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 17.00, platser kvar
 • Fredag 26/6 Teoriprov jägarexamen. kl 09.00, platser kvar
 • Lördag 27/6 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 08.00, platser kvar
 • Söndag 28/6 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 08.00, platser kvar
 • Fredag 7/8 Teoriprov jägarexamen. kl 09.00, platser kvar
 • Lördag 8/8 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 08.00, platser kvar
 • Söndag 9/8 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 08.00, platser kvar
 • Fredag 28/8 Teoriprov jägarexamen. kl 09.00, platser kvar
 • Söndag 30/8 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 08.00, platser kvar
 • tisdag 3/9 praktiskt prov 1700
 • Måndag 14/9 Praktiskt prov 16.30, platser kvar
 • Fredag 25/9 Teoriprov jägarexamen. kl 09.00, platser kvar
 • Söndag 27/9 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 08.00, Fullbokat
 • Fredag13/11 Teoriprov jägarexamen. kl 09.00, platser kvar
 • Söndag 15/11 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 08.00, Fullbokat

 • Tidigare prov 2019
 • Lördag 23/3 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 08.00, platser kvar
 • Söndag 24/3 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 08.00, platser kvar
 • Tisdag 26/3 Teoriprov jägarexamen kl. 18.30, platser kvar
 • Fredag 26/4 Teoriprov jägarexamen. kl 09.00, platser kvar
 • Lördag 27/4 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 08.00, platser kvar
 • Söndag 28/4 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 08.00, platser kvar
 • Söndag 19/5 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 08.00, platser kvar
 • Söndag 19/5 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 08.00, platser kvar
 • Torsdag 23/5 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 16.00, platser kvar
 • Lördag 8/6 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 08.00, platser kvar
 • Söndag9/6 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 08.00, platser kvar
 • Söndag9/6 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 08.00, platser kvar
 • Tisdag 18/6 praktiska prov jägarexamen. kl 17.00, platser kvar
 • Lördag 3/8 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 08.00, platser kvar
 • Söndag 4/8 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 08.00, platser kvar
 • Onsdag 25/9 högviltprov jägarexamen. kl 17.00, platser kvar
 • Lördag 5/10 högviltprov jägarexamen kl 1530, platser kvar
 • Lördag 16/11 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 08.00, platser kvar
 • Söndag 17/11 Praktiskt och teoretiskt prov jägarexamen kl 08.00, platser kvar
 • Fredag 17/1 Teoriprov jägarexamen. kl 09.00, platser kvar